افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم 100 برگزار شد:

با تشکر از عمق توجه دو داور وسطی به داور سمت چپی...از خود راضیچشمک

اشتباه نکنیدها چکمه از اون پلاستیکی ارزونا نیست ها خیلی هم گرونه ...زبان