با اشک به بارگاه رضا(ع) پل بزنید

هر زمان گرفتار شدید،بر دامن او دست توسل بزنید

شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری پس از ذکر بعضی از دلائل و معجزات حضرت رضا (ع) می نویسد: و اما آنچه بعد از وفات حضرت رضا (ع) در کنار مشهد مقدسش ظاهر شده و برکاتى که در آنجا به معرض ظهور رسیده و مردمان زیادى آن‏ها را به چشم خود دیده ‏اند و خاصه و عامه به وى اعتراف دارند و دوست و دشمن او را تصدیق کرده ‏اند تا امروز زیاده از حد است و چه بسیار امراض صعب العلاج که صاحبان آنها بهبودى یافته ‏اند. در مشهد مقدس آن حضرت دعاهاى زیادى مستجاب شده و اندوه‏ها برطرف گردیده که خودمان بسیارى از آنها را مشاهده کرده ‏ایم و در وقوع آن شکى نداریم و اگر بخواهیم در این باره چیزى بنویسیم کتاب به طول خواهد انجامید. اعلام الوری با علام الهدی صفحه 437
شیخ حر عاملی قدس سره در کتاب اثباة الهداة پس از نقل این کلام از کتاب اعلام الوری می نویسد: مولف این کتاب محمد بن الحسن الحر گوید: من بسیاری از این کرامات را چنانکه طبرسی مشاهده کرد و برای او یقین گردید در مدت مجاورت خود در مشهد حضرت رضا (ع) که بیست و شش سال بود دیدم و مشاهده کردم و یقین نمودم و در این باره اخباری شنیدم که متجاوز از تواتر است و به یاد ندارم که در این مشهد مقدس دعائی کرده باشم و به وسیله آن حضرت از خداوند حاجتی خواسته باشم مگر اینکه برآورده شد الحمد ا... و مجال را گنجایش تفصیل نیست.

 سخن در این باره بسیار است و به این جهت به ذکر کرامتی به طور اجمال اکتفا کردم و آن کرامت این است که دختری از همسایگان ما، لال و از سخن گفتن عاجز بود روزی به زیارت قبر حضرت رضا (ع) مشرف گردید و نز قبر مردی خوش سیما که به گمان من حضرت رضا (ع) بوده مشاهده کرد، آن مرد به او گفت چرا سخن نمی گویی ؟ ! سخن بگو ، تکلم کن، در آن هنگام زبانش گشوده شد و لال بودن او به کلی برطرف شد.

این هم نمونه ای از هزاران هزار درخواستهایی که هر روز و هر شب از راه دور و نزدیک تقدیم بارگاه ملکوتی سلطان خراسان می شود و

به جز دو دسته از مردم، هیچکس دست خالی بر نمی گردد!