همه میدونیم که ماجرای عشق و عاشقی و دیدن و خواستن و در دام افتادن حساب و کتاب نداره و ممکنه هرکسی رو بیچاره و آواره کنه!مژه

خانم ژاپنی این پست کوتاه هم اگرچه عاشق یه مرد عرب قطری شده و بعد از آوارگی به عقد ازدواجش درومده اما این باعث نشده که مملکت خودشو فراموش کنه! نشونه به این نشون که  تو مسابقه سرنوشت ساز دیشب بین دو تیم ژاپن و قطر در چارچوب جام ملتهای آسیا با کمال افتخار اومد استادیوم و فریاد زد:

 

 کاش میدانستیم بعد از شکست ٣ بر ٢ تیم آقا در برابر تیم بانو امشب در منزلشان چه  میگذرد!شیطانچشمک