خوب الحمدلله با انتشار پست قبلی، مشکل کمی تا قسمتی حل شد!

البته نه به این صورت که دیگه اون آقا یا آقایون محترم دست از سر جستجوی خانم صیغه ای در کرمان بردارند بلکه برخی از نسوان محترمه نیز با جستجوی عباراتی نظیر «چرا مردان بالای 35سال ازدواج نمی کنند؟» و یا «نگاه جامعه به دختران مجرد بالای 30 سال» و «مرد بندر»(=معادل مردونه دختر بندر!!چشمک)و ...... وارد عرصه شده و نهایتاً سر از وبلاگ بنده درآوردند و می آورند.

نمیدانم چرا بعضی تصور می کنند گوگل همانند دانشمندی جامع الشرایط و عالم به تمام امور عالم هستی قادر به گفتگو و پاسخگویی به تمام سوالات و مشکلات است؟سوال 

پی نوشت:

ساعت 12:31 امروز شنبه 24/7/89 این عبارت جستجو دوستی را به «اینجا ایران،من مرد» رساند:

انگیزه های مردان برای ازدواج چیست؟تعجبچشمکخجالتقلببغل