نمیدونم این ناشناسها کی هستن که با جستجوی عیارت "زن صیغه ای در کرمان" از طریق گوگل سر از اینجا درمیارن و بیشتر از همه دوستان به من سر میزنن؟؟!!تعجبگریهساکت

ذله شدم به خدا!!

ما یه غلطی کردیم و تو یکی از پستای تاریخی نامی از زن صیغه ای در دوران ناصرالدین شاه آوردیم و گیر این مرد یا مردان جستجوگر افتادیم!

پی نوشت:

معلوم نیست چرا فقط و فقط هم به دنبای زن صیغه ای در کرمان هستند و بس!

یه کاری کردن که دیگه حالم از آخرین بازدیدکنندگان آمار وبلاگم به هم میخوره!سبز