این رییس بزرگ نمیدونم چرا هرسال اسفند که میشه جینگولکش میگیره که چند نفر رو بفرسته ماموریت!!

اونم درست تو اوضاعی که آدم با نزدیک شدن به شب عید یاد تموم کارای عقب افتادش میفته! از چسبوندن فلان وسیله شکسته تا تعمیر ماشین و انجام کار اداری که چند ماهه امروز و فرداش کرده و...... 

....... از همه بدتر خرید و خونه تکونی شب عید!

به کسی نگینا.....و از همه بهتر خرید و خونه تکونی شب عید!چشمک

واسه مردای بدی مثل من این ماموریتای شب عید بهترین فرصت برای فرار از اون دوتا کار سخته! تا میای لم بدی لیست سفارشات میرسه:

 1-اینو بخر! اینو بریم بخریم! اونو عوض کنیم! یه سر به بازار بهاره بزنیم! .....

2- اینو جابجا کن! اینو بیا جابجا کنیم! سر اونو بگیر! این یکی رو بکشیم اینور بهتر نیست؟ توام یه دستمال بکشی بد نیستا!.......

 

ای رییس بزرگ من! اگرچه اخلاقت بعضی وقتا غیر قابل تحمله اما این جینگولک بازی شب عیدت چند روزی موجب نشاط خاطر و دعای ما مردای بد به جان همسرته که اینچنین شوهری را تحمل میکنه!قهقهه 

پی نوشت:

1-یادم رفت بگم خانومای خوب هموطن از خوندن این پست خودداری کنن!شرمنده!

2- اینقدرم که گفتم بد نیستما!

3- فردا صبح عازمم! پس چون تا چندروز نمیتونم جواب نظرات دوستان رو بدم پیشاپیش عذر میخوام!

۴- جینگولک بازی یعنی چی؟ هرچی به خودم فشار آوردم عبارتی مناسبتر از این پیدا یا بهتر بگم اختراع نکردم!

 راستی جداً من اختراعش کردم یا قبلاً ابداع شده؟!

 

پیام اخلاقی داستان: آقایون محترم این چند روز رو تحمل کنین و به خانوماتون کمک کنین! صواب داره! ثوابم داره!!شیطان