نمیدونم چهارشنبه آخر شب کانال یک و دیدین یا نه؟ میزگردی بود با حضور یه جوون ایتالیایی مسلمون شده که در حال ارایه تز دکتراش به یکی از دانشگاههای لندنه و رییس موسسه امام مهدی (ع) ایتالیا هم هست!

می گفت بودیسم و هندویسم و تائوئیسم رو بعد از مسیحیت مطالعه کرده و نهایتا اسلام رو پسندیده.

موندم تو عظمت خدا و قدرت نماییش در خلقت انسان! یکی جد اندر جد کاتولیک و بچه فلورانس، اومده قم و آخوند شده و یکی جد اندر جد مسلمون و حتی سید اما رفته اونور آب و کاتولیکتر از پاپ شده!

جالب اینجاست که ممکنه اجداد این دوتا چندصد سال پیش تو جنگهای صلیبی با هم رو در رو شده و حتی همدیگررو کشته باشن!متفکر

خلاصه خود خدا میدونه چی آفریده! ما که نفهمیدیم! تعجب

پی نوشت: چه حالی می کرد  کارگردان تلویزیونی با Close Up هایی که از ریشای طلایی و چشمای آبی و پوست سفید این حاج عباس آقا نشون می داد! کاش عکسشو گرفته بودم و نشونتون می دادما! آخوند به این خوش تیپی و بلوندی فکر نمیکنم پیدا بشه! تو این فکر بودم که اگه قم نمیومد حتما جای دی کاپریو رو می تونست بگیره!شیطان