به امید خدا تا ساعاتی دیگر عازم بزم درخواست و نیاز و ضیافت پابوسی پسر بزرگوار و مهربان حضرت رسول(ص) هستم. لطفاً دعایم کنید تا در انباشتن کشکول گدایی موفق باشم!

به خصوص حاجت ویژه ای دارم که از دوستان و آشنایان و خوانندگان این وبلاگ تقاضامندم اقلاً در شبهای پرارزش قدر مرا برای رسیدن به آن یاری نمایند.

من ناقابل نیز انشاء الله به یاد تک تکتان خواهم بود:

شکلات تلخ، رویا خانم، ایرن، طلبه ای که می گفت مرسی، ملیحه خانم رجایی، آقا محمدرضا، نیلو، خانم یوسف پور، پرستار عاشق، دلتنگ ترین شیدا، امین خان، نعیمه خانم، گلستانه و .....تمام عزیزانی که زمانی به یادم بوده اند و یا هنوز هم هستند و من هم اکنون شرمنده اینکه نامشان را در این فرصت بخاطر ندارم.