یا مُقلبَ القلوبِ و الاَبصار

          یا مُدبرَ اللَیلِ والنَهار

                  یا مُحولَ الحَولِ و الاَحوال

                        حَول حالَنا اِلی اَحسنِ الحال

 

ای خدای مهربان من!

تو را سپاس که همانند چند سال اخیر دعایم را مستجاب کردی و رمضان قبلی را آخرین رمضان عمرم قرار ندادی!مژه

آری تو مرا به رغم تمام بی لیاقتی و ناشکری ام به ضیافت جدیدت دعوت نمودی!بغل

فرا رسیدن رمضان، این ماه عشق و صفا و بازگشت بر تمامی میهمانان پروردگار حلیم مبارک باد!فرشته