استفن هاوکینگ پرآوازه ترین دانشمند دهه آخر قرن بیستم است. وی در دانشگاه معروف کمبریج همان کرسی استادی را در اختیار دارد که بیش از دو قرن پیش زمانی به اسحق نیوتن کاشف قانون جاذبه تعلق داشت.

همچنین وی را انشتین دوم لقب داده اند زیرا می کوشد تئوری معروف نسبیت را تکامل بخشد و از تلفیق آن با تئوری های کوانتومی فرمول واحد جدیدی ارائه دهد که توجیه کننده تمامی تحولات جهان هستی از ذرات ریز اتمی تا کهکشان های عظیم باشد.

هاوکینگ که به زودی هفتاد سالگی خود را جشن می گیرد از 21 سالگی از هر گونه تحرک عاجز شد؛ نه می تواند بنشیند، نه برخیزد، نه راه برود و حتی قادر نیست دست و پای خود را تکان بدهد و یا بدنش را خم و راست کند. از همه بدتر توانایی سخن گفتن را نیز ندازد. زیرا عضلات صوتی او که عامل اصلی تشکیل و ابراز کلماتند مثل 99 درصد بقیه عضلات حرکتی بدنش در حالت فلج کامل قرار دارند. مشتی پوست و استخوان است روی یک صندلی چرخدار که فقط قلب و ریه هایش و دستگاه های حیاتی بدنش کار می کنند و به ویژه مغزش فعال است و مغز خارق العاده ای که دمی از جستجو و پژوهش و رهگشایی به سوی معماها و ناشناخته ها باز نمی ماند.

حالا ببینید این مغز متفکر و انشتین دوم و فردی که با هر اظهار نظر علمی اش دهها دانشمند به تکاپو می افتند چه واقعیتی را بزرگترین راز خلقت می داند:

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، هاوکینگ در پاسخ به سئوال مجله "نیوساینتیست" در مورد پیچیده ترین مساله در کائنات گفت:

"زنها پیچیده ترین و کامل ترین راز خلقت هستند"

تعجببغلیولقلبتشویق

 

پی نوشت:

آدرس متن مصاحبه اصلی تحت عنوان:

Stephen Hawking's biggest mystery at 70? Women

http://www.newscientist.com/article/mg21328460.500-stephen-hawking-at-70-exclusive-interview.html