دست خودت نیست،

 زن که باشی گاهی دوست داری تکیه بدهی ، پناه ببری ، ضعیف باشی!

 دست خودت نیست، زن که باشی گه گاه حریصانه بو می کنی دست هایت را شاید که عطر تلخ و گس مردانه اش ، لابه لای انگشت هایت مانده باشد!از خود راضی

 دست خودت نیست ، زن که باشی گاهی رهایش می کنی و پشت سرش آب می ریزی و قناعت می کنی به رویای حضورش!بغل

دست خودت نیست، زن که باشی همه ی دیوانگی های عالم را بلدی .... مژه

پی نوشت:

با تشکر از وبلاگ "زن که باشی.."