دکتر "الهام امین زاده" معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که ریاست هیات ایرانی را در سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس کمیسیون مقام زن برعهده داشت اعلام کرد حتی یک خانم هم در هیچکدام از کمیسیونها و جلسات ریاست جلسه را بر عهده نداشت و این آقایان بودند که مدیریت آنجا را دراختیار داشتند!!!از خود راضی

٢ نتیجه دقیقاً متضاد میشه از این خبر گرفت:

١- اون آقایون خیلی خوب بودن که به فکر احقاق حقوق و تکریم مقام زنان دنیا بودن!

٢-  اون آقایون خیلی بد بودن که نذاشتن حتی تو نیویورک و سازمان ملل هم خانمهای محترم بشینن و تو یه مجلس زنونه هرچی دلشون خواست بر ضد مردای بد بگن و برای نجات زمین از مردسالاری تلاش بکنن!

به نظر شما کدوم احتمال صحیحتر به نظر میاد؟

 در هر حال:  الهی بمیرم واسه زنان مظلوم کره زمین!!عینک