فصل زیبای بهار به رغم تموم زیبایی و دلنشینهای کم نظیرش دوتا عیب بزرگ هم داره:

1- صبحها که میخوای بیای بیرون نمیدونی چی بپوشی که ابتدای روز سردت نشه و اواسطش گرمت!!

جداً از امروز دقت کنین ببینین ملت چگونه تو این فصل لباس میپوشن!

تا حالا شده اونایی که خوب نیگات میکنن بپرسن: تو این گرما این چیه پوشیدی؟

یا برعکس:

چطور با یه پیرهن صبحا میای بیرون؟

٢- این بارونایی که یک دفعه و وقت و بی وقت شروع میشن و تمام زمان و هزینه ای که برای شستشوی اتومبیل و برق زدنش صرف کردی در کسری از دقیقه به باد فنا میدن!


از عید به اینور که ماشینمو بردم کارواش هروقت بیرون آوردمش رحمت الهی باریدن گرفته و حالم از مشاهده اثرات قطرات خاک آلود بر روی بدنه جا اومده!آخ

پی نوشت:

1- خدایا غلط کردم! شوخی کردم! مبادا باران رحمتت رو از ما بندگان ناشکر دریغ کنیفرشته

2- هرجا دچار خشکسالی و یا بارشهای ناکافیه آدرس بدین تا اول ماشینمو ببرم کارواش و بعدش برم اون منطقه تا حسابی بارون بیادنیشخند

3- با تموم این حرفا هنوزم معتقدم بهار زیباترین و خوشبوترین و عاشقونه ترین فصل سالهمژهبغل