خداوندا!

برای دوستانم در این دقایق آخر سال از تو میخواهم:

دل عزیزانم را چنان در جویبار زلال رحمت شستشو دهی که هرجا تردیدی هست ایمان،

هرکجا زخمی هست مرهم،

هرکجا نومیدی هست امید و

هرکجا نفرتی هست عشق

جای آن را فراگیرد!

آمین!


سال نو مبارک!قلبماچبغل